งานวิจัย

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในแต่ละช่วงวัย 18 กันยายน 2560 เขียนโดย Super User 643
รูปแบบการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม 18 กันยายน 2560 เขียนโดย Super User 1092
รูปแบบการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการจัดสวัสดิการสังคม กรณีศึกษาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 18 กันยายน 2560 เขียนโดย Super User 483
ทิศทางการให้บริการของธุรกิจบริการสำหรับผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่จะก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 18 กันยายน 2560 เขียนโดย Super User 651
ความพร้อมด้านความรู้และผลกระทบที่ชุมชนท้องถิ่นได้รับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน 23 เมษายน 2560 เขียนโดย Super User 372
f t g m
  • ที่อยู่  : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 เลขที่ 172/9 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
  • โทร.0-3824-0938-9 แฟกซ์. 038-241-821
  • อีเมล์ :  tpso-2@m-society.go.th 

Administrator

® 2563 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์