งานวิจัย

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
เล่มการศึกษาดูงานวิจัยการค้ามนุษย์ ปี 60 17 ตุลาคม 2560 เขียนโดย Super User 329
แผ่นพับวิจัยค้ามนุษย์ 17 ตุลาคม 2560 เขียนโดย Super User 1713
รายงานผลการศึกษาวิจัยการสร้างและพัฒนากระบวนการทำงานเครือข่ายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่เหยื่อเป็นเด็กและสตรีในประเทศไทย ปี 60 28 กันยายน 2560 เขียนโดย Super User 505
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมายในชุมชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 20 กันยายน 2560 เขียนโดย Super User 635
รายงานผลวิจัยรูปแบบการบริการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุพิการ 18 กันยายน 2560 เขียนโดย Super User 642
f t g m
  • ที่อยู่  : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 เลขที่ 172/9 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
  • โทร.0-3824-0938-9 แฟกซ์. 038-241-821
  • อีเมล์ :  tpso-2@m-society.go.th 

Administrator

® 2563 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์