คลังภาพกิจกรรม

หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
NEW NORMAL ครั้งที่ 1 เขียนโดย Super User 529
สัมมนา“สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต" เขียนโดย Super User 136
การประชุมประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 22 & การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 35 เขียนโดย Super User 156
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พม.63 เขียนโดย Super User 173
การจัดทำแผนการลดผลกระทบทางลบต่อสังคม เขียนโดย Super User 148
โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาอาสาสมัคร พม. (อพม.) เขียนโดย Super User 85
ประชุมจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ พม. ปี 63 เขียนโดย Super User 136
ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 6 เขียนโดย Super User 157
ประชุมทีม พม. จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย Super User 147
ประชุม (ร่าง) แผนขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ HSC 63 เขียนโดย Super User 160
f t g m
  • ที่อยู่  : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 เลขที่ 172/9 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
  • โทร.0-3824-0938-9 แฟกซ์. 038-241-821
  • อีเมล์ :  tpso-2@m-society.go.th 

Administrator

® 2563 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์