7 จังหวัด ภาคตะวันออก

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
♦ ข้อมูลที่บ่งชี้ถึงสถานการณ์ทางสังคมที่มีตัวชี้วัดที่เป็นสากล เขียนโดย Super User 87
♦ ข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของจังหวัด เขียนโดย Super User 89
♦ ข้อมูลเครือข่ายด้านสังคมจังหวัด เขียนโดย Super User 85
♦ ข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม แยกตามกลุ่มเป้าหมาย (Social Map) 7 จังหวัด เขียนโดย Super User 93
♦ ข้อมูลสำนักงานสถิติจังหวัด เขียนโดย Super User 72
♦ รายงานสถานการณ์ทางสังคม 7 จังหวัด เขียนโดย Super User 90
♦ ข้อมูลเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เขียนโดย Super User 170
♦ ข้อมูล จปฐ. ปี 2562 (กรมการพัฒนาชุมชน) เขียนโดย Super User 103
ศูนย์ข้อมูลทางสังคมของ 7 จังหวัดภาคตะวันออก เขียนโดย Super User 409
f t g m
  • ที่อยู่  : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 เลขที่ 172/9 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
  • โทร.0-3824-0938-9 แฟกซ์. 038-241-821
  • อีเมล์ :  tpso-2@m-society.go.th 

Administrator

® 2563 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์