ประกาศ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ!! สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด เขียนโดย Super User 47
ประกาศ !! เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตําแหน่ง พนักงานทําความสะอาด (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์) เขียนโดย Super User 83
ประกาศ !! เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง พนักงานทําความสะอาด จำนวน 1 อัตรา เขียนโดย Super User 59
ประกาศ !! เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย Super User 96
ประกาศ !! เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ) เขียนโดย Super User 98
รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เขียนโดย Super User 106
ประกาศ เรื่อง (ยกเลิก) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี 2563 เขียนโดย Super User 129
ประกาศ เรื่อง (ยกเลิก) ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี 2563 เขียนโดย Super User 196
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี 2563 เขียนโดย Super User 423
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี 2563 เขียนโดย Super User 332
f t g m
  • ที่อยู่  : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 เลขที่ 172/9 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
  • โทร.0-3824-0938-9 แฟกซ์. 038-241-821
  • อีเมล์ :  tpso-2@m-society.go.th 

Administrator

® 2563 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์