งานวิจัย

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสังคมในระดับพื้นที ประจำปี 2565 เขียนโดย Super User 34
แนวทางการจัดสวัสดิการ ที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มเป้าหมาย ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เขียนโดย Super User 126
สรุปงานวิจัย สสว.2 ปี 2558-2562 เขียนโดย Super User 329
นวัตกรรมการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงสู่การคุ้มครองทางสังคมที่่เหมาะสมเพื่่อผู้ด้อยโอกาส เขียนโดย Super User 371
การศึกษาวิจัยทิศทางการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมแก่คนเร่ร่อน เขียนโดย Super User 334
การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในภาวะพฤฒพลังให้เกิดการยังประโยชน์ด้านสังคม เขียนโดย Super User 457
“แบบจําลองการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุในเขตชนบท” เขียนโดย Super User 927
“กระบวนการขับเคลื่อนการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสำหรับกลุ่มหญิงไทยที่ตกเป็นเหยื่ออการค้ามนุษยในต่างประเทศ” เขียนโดย Super User 541
กลยุทธ์ส่งเสริมการออมให้แก่วัยผู้ใหญ่เพื่อเตรียมการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ เขียนโดย Super User 745
โครงการวิจัยรูปแบบการป้องกันและ แก้ไขปัญหาขอทานแบบมีส่วนร่วม เขียนโดย Super User 313
f t g m
  • ที่อยู่  : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 เลขที่ 172/9 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
  • โทร : 038241821 แฟกซ์. 038240938
  • อีเมล์ :  tpso-2@m-society.go.th 

Administrator

® 2563 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์