งานวิจัย

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปงานวิจัย สสว.2 ปี 2558-2562 เขียนโดย Super User 201
นวัตกรรมการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงสู่การคุ้มครองทางสังคมที่่เหมาะสมเพื่่อผู้ด้อยโอกาส เขียนโดย Super User 272
การศึกษาวิจัยทิศทางการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมแก่คนเร่ร่อน เขียนโดย Super User 239
การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในภาวะพฤฒพลังให้เกิดการยังประโยชน์ด้านสังคม เขียนโดย Super User 239
“แบบจําลองการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุในเขตชนบท” เขียนโดย Super User 606
“กระบวนการขับเคลื่อนการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสำหรับกลุ่มหญิงไทยที่ตกเป็นเหยื่ออการค้ามนุษยในต่างประเทศ” เขียนโดย Super User 416
กลยุทธ์ส่งเสริมการออมให้แก่วัยผู้ใหญ่เพื่อเตรียมการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ เขียนโดย Super User 387
โครงการวิจัยรูปแบบการป้องกันและ แก้ไขปัญหาขอทานแบบมีส่วนร่วม เขียนโดย Super User 213
“กลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้สูงอายุ ของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์” เขียนโดย Super User 320
โครงการศึกษาชุมชนอาเซียนในประเทศไทย : มาตรการ กลไก เพื่อการคุ้มกัน ผลกระทบ ทางสังคม เขียนโดย Super User 198
f t g m
  • ที่อยู่  : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 เลขที่ 172/9 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
  • โทร.0-3824-0938-9 แฟกซ์. 038-241-821
  • อีเมล์ :  tpso-2@m-society.go.th 

Administrator

® 2563 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์