งานวิจัย

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย Super User 439
โครงการวิจัยกลยุทธ์ส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุไทย ประจำปี 2562 15 ตุลาคม 2562 เขียนโดย Super User 258
โครงการศึกษาวิจัย แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประชากรแฝงในจังหวัดชลบุรี 08 ตุลาคม 2562 เขียนโดย Super User 304
รายงานการวิจัย การจัดบริการสวัสดิการสังคมสําหรับผู้สูงอายุ ในระดับตําบลอย่างมีส่วนร่วม 08 ตุลาคม 2562 เขียนโดย Super User 256
เล่มวิจัยสื่อสารขอทาน ปี 61 19 ตุลาคม 2561 เขียนโดย Super User 593
f t g m
  • ที่อยู่  : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 เลขที่ 172/9 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
  • โทร.0-3824-0938-9 แฟกซ์. 038-241-821
  • อีเมล์ :  tpso-2@m-society.go.th 

Administrator

® 2563 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์