กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านคนพิการในประเทศไทย เขียนโดย Super User 237
แผนงปม.รายจ่าย ประจำปี งปม.62 เขียนโดย Super User 196
แผนคนพิการ ฉ5_ผอ พิชญะ เขียนโดย Super User 205
แผนการพัฒนาสตรีพิการฉบับที่2 พ.ศ.60 - 64 เขียนโดย Super User 181
แผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่1 พ.ศ.60 - 64 เขียนโดย Super User 159
แนวทางการขับเคลื่อนงาน พก. ในระดับจังหวัด ปี 62 เขียนโดย Super User 196
ทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานกรม พก. งปม.62 เขียนโดย Super User 185
เงินสงเคราะห์+กายอุปกรณ์ฯ 2562 (แนวทาง) เขียนโดย Super User 175
การขับเคลื่อนภารกิจแนวทางกรม พก. สู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ปจง.62 เขียนโดย Super User 208
f t g m
  • ที่อยู่  : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 เลขที่ 172/9 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
  • โทร.0-3824-0938-9 แฟกซ์. 038-241-821
  • อีเมล์ :  tpso-2@m-society.go.th 

Administrator

® 2563 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์