กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านคนพิการในประเทศไทย เขียนโดย Super User 489
แผนงปม.รายจ่าย ประจำปี งปม.62 เขียนโดย Super User 331
แผนคนพิการ ฉ5_ผอ พิชญะ เขียนโดย Super User 385
แผนการพัฒนาสตรีพิการฉบับที่2 พ.ศ.60 - 64 เขียนโดย Super User 473
แผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่1 พ.ศ.60 - 64 เขียนโดย Super User 281
แนวทางการขับเคลื่อนงาน พก. ในระดับจังหวัด ปี 62 เขียนโดย Super User 340
ทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานกรม พก. งปม.62 เขียนโดย Super User 326
เงินสงเคราะห์+กายอุปกรณ์ฯ 2562 (แนวทาง) เขียนโดย Super User 323
การขับเคลื่อนภารกิจแนวทางกรม พก. สู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ปจง.62 เขียนโดย Super User 354
f t g m
  • ที่อยู่  : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 เลขที่ 172/9 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
  • โทร.0-3824-0938-9 แฟกซ์. 038-241-821
  • อีเมล์ :  tpso-2@m-society.go.th 

Administrator

® 2563 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์