กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านคนพิการในประเทศไทย เขียนโดย Super User 620
แผนงปม.รายจ่าย ประจำปี งปม.62 เขียนโดย Super User 403
แผนคนพิการ ฉ5_ผอ พิชญะ เขียนโดย Super User 472
แผนการพัฒนาสตรีพิการฉบับที่2 พ.ศ.60 - 64 เขียนโดย Super User 599
แผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่1 พ.ศ.60 - 64 เขียนโดย Super User 358
แนวทางการขับเคลื่อนงาน พก. ในระดับจังหวัด ปี 62 เขียนโดย Super User 420
ทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานกรม พก. งปม.62 เขียนโดย Super User 416
เงินสงเคราะห์+กายอุปกรณ์ฯ 2562 (แนวทาง) เขียนโดย Super User 412
การขับเคลื่อนภารกิจแนวทางกรม พก. สู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ปจง.62 เขียนโดย Super User 434
f t g m
  • ที่อยู่  : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 เลขที่ 172/9 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
  • โทร : 038241821 แฟกซ์. 038240938
  • อีเมล์ :  tpso-2@m-society.go.th 

Administrator

® 2563 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์