วิดีโอ คลังวิดีโอ

โครงการพัฒนาอาชีพของผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสเข้าสู่อาชีพใหม่ เพื่อสร้างรายได้และลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ภายหลังสถานการณ์โควิด-19

พม.ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ คนจน คนพิการในช่วงการระบาดของ Covid-19

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 พม.จังหวัดชลบุรี + การใช้ ZOOM Cloud Meetings

เราไม่ทิ้งกัน สสว. 2

แนะแนววิธีป้องกันโรคโควิด-19

f t g m
  • ที่อยู่  : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 เลขที่ 172/9 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
  • โทร.0-3824-0938-9 แฟกซ์. 038-241-821
  • อีเมล์ :  tpso-2@m-society.go.th 

Administrator

® 2563 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์