วิดีโอ คลังวิดีโอ

ปลัด พม. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ณ จังหวัดสระแก้ว และปราจีนบุรี

แนวทางการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมายตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

อาสาสมัครกับการพัฒนาสังคมดีเด่น ประจำปี 2564

สร้างโอกาส By พม. ณ โสภณซุปเปอร์เซ็นเตอร์ พัทยา

โครงการพัฒนาอาชีพของผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสเข้าสู่อาชีพใหม่ เพื่อสร้างรายได้และลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ภายหลังสถานการณ์โควิด-19

f t g m
  • ที่อยู่  : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 เลขที่ 172/9 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
  • โทร : 038241821 แฟกซ์. 038240938
  • อีเมล์ :  tpso-2@m-society.go.th 

Administrator

® 2563 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์