แบบรายงาน ผลการดำเนินงานปราบปรามการค้ามนุษย์ จ.ตะวันออก

qr code

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แบบรายงานผลการตรวพื้นที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ในจังหวัด ฯลฯ

  (Excel) 3 แบบฟอร์ม

  คลิกโหลดที่นี่ หรือแสกน QR-Code giphy

 

 http://bit.ly/2Mmo3bC

qr code 2

 

f t g m
  • ที่อยู่  : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 เลขที่ 172/9 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
  • โทร : 038241821 แฟกซ์. 038240938
  • อีเมล์ :  tpso-2@m-society.go.th 

Administrator

® 2563 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์