งานวิจัย

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
โครงการวิจัยรูปแบบการสร้างภูมิคุ้มกัน สำหรับครอบครัวในการแก้ไขปัญหา ความรุนแรงในเด็กและสตรี 02 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย Super User 214
การจัดระบบการดูแลทางสังคมและระบบการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน 03 มีนาคม 2563 เขียนโดย Super User 290
“อนาคตการจัดสวัสดิการสังคมไทยเมื่อสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” 03 มีนาคม 2563 เขียนโดย Super User 381
การจัดสวัสดิการที่เหมาะสม สําหรับผู้สูงอายุในแต่ละช่วงวัย 03 มีนาคม 2563 เขียนโดย Super User 263
โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาอาสาสมัคร พม. ให้เป็นแกนนำชุมชน ในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ 03 มีนาคม 2563 เขียนโดย Super User 810
f t g m
  • ที่อยู่  : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 เลขที่ 172/9 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
  • โทร.0-3824-0938-9 แฟกซ์. 038-241-821
  • อีเมล์ :  tpso-2@m-society.go.th 

Administrator

® 2563 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์