งานวิจัย

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
“กลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้สูงอายุ ของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์” เขียนโดย Super User 474
โครงการศึกษาชุมชนอาเซียนในประเทศไทย : มาตรการ กลไก เพื่อการคุ้มกัน ผลกระทบ ทางสังคม เขียนโดย Super User 278
โครงการวิจัยรูปแบบการสร้างภูมิคุ้มกัน สำหรับครอบครัวในการแก้ไขปัญหา ความรุนแรงในเด็กและสตรี เขียนโดย Super User 274
การจัดระบบการดูแลทางสังคมและระบบการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน เขียนโดย Super User 401
“อนาคตการจัดสวัสดิการสังคมไทยเมื่อสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” เขียนโดย Super User 481
การจัดสวัสดิการที่เหมาะสม สําหรับผู้สูงอายุในแต่ละช่วงวัย เขียนโดย Super User 354
โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาอาสาสมัคร พม. ให้เป็นแกนนำชุมชน ในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ เขียนโดย Super User 1230
โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ เขียนโดย Super User 662
โครงการวิจัยกลยุทธ์ส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุไทย ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 310
โครงการศึกษาวิจัย แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประชากรแฝงในจังหวัดชลบุรี เขียนโดย Super User 371
f t g m
  • ที่อยู่  : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 เลขที่ 172/9 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
  • โทร : 038241821 แฟกซ์. 038240938
  • อีเมล์ :  tpso-2@m-society.go.th 

Administrator

® 2563 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์