งานวิจัย

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานการวิจัย การจัดบริการสวัสดิการสังคมสําหรับผู้สูงอายุ ในระดับตําบลอย่างมีส่วนร่วม เขียนโดย Super User 388
เล่มวิจัยสื่อสารขอทาน ปี 61 เขียนโดย Super User 932
เล่มการศึกษาดูงานวิจัยการค้ามนุษย์ ปี 60 เขียนโดย Super User 388
แผ่นพับวิจัยค้ามนุษย์ เขียนโดย Super User 1983
รายงานผลการศึกษาวิจัยการสร้างและพัฒนากระบวนการทำงานเครือข่ายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่เหยื่อเป็นเด็กและสตรีในประเทศไทย ปี 60 เขียนโดย Super User 581
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมายในชุมชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เขียนโดย Super User 749
รายงานผลวิจัยรูปแบบการบริการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุพิการ เขียนโดย Super User 718
การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในแต่ละช่วงวัย เขียนโดย Super User 776
รูปแบบการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม เขียนโดย Super User 1253
รูปแบบการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการจัดสวัสดิการสังคม กรณีศึกษาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เขียนโดย Super User 548
f t g m
  • ที่อยู่  : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 เลขที่ 172/9 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
  • โทร : 038241821 แฟกซ์. 038240938
  • อีเมล์ :  tpso-2@m-society.go.th 

Administrator

® 2563 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์