วิดีโอ คลังวิดีโอ

"ข่าวเมืองสร้างสุข" 17 ม.ค.63 (Happiness Social City)

วันคนพิการสากล จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562

พม.ชลบุรี จัดประชุม พัฒนาอาสาสมัครฯให้เป็นแกนนำชุมชนในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่ชลบุรี

รายงานประจำปี 2562 ของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการวิชาการ KM R2R SL ปี 62

f t g m
  • ที่อยู่  : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 เลขที่ 172/9 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
  • โทร.0-3824-0938-9 แฟกซ์. 038-241-821
  • อีเมล์ :  tpso-2@m-society.go.th 

Administrator

® 2563 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์