วิดีโอ คลังวิดีโอ

โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

การอภิปรายร่างรายจ่ายปีงบประมาณ ๖๓ ในเรื่องของกระทรวง พม.

จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ เยียวยาน้ำท่วม

รมว.พัฒนาสังคมฯ เยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุ จ ชลบุรี

ยกระดับ CSR สู่พลังจิตสาธารณะ ลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยื่น

f t g m
  • ที่อยู่  : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 เลขที่ 172/9 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
  • โทร.0-3824-0938-9 แฟกซ์. 038-241-821
  • อีเมล์ :  tpso-2@m-society.go.th 

Administrator

® 2563 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์