วิดีโอ คลังวิดีโอ

ร่วมผลิตหน้ากากอนามัยแแบบผ้า

SSC/SL ปี2563 อบต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาอาสาสมัคร พม. ให้เป็นแกนนำชุมชนในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์

Social Lab ปี 2563 เทศบาลตำบลท่าหลวง อ.ท่ามะขาม จ.จันทบุรี

ประชาสัมพันธ์"เมืองสร้างสุข" 2563 (Happiness Social City)

f t g m
  • ที่อยู่  : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 เลขที่ 172/9 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
  • โทร.0-3824-0938-9 แฟกซ์. 038-241-821
  • อีเมล์ :  tpso-2@m-society.go.th 

Administrator

® 2563 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์