ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรม

ประชุมประจำเดือน สสว.1-12 ครั้งที่ 11/62

จ.ม.ข่าวสสว.3 ปี62 ๑๙๑๑๑๓ 0220

พิธีไหว้ครู ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ฯ

จ.ม.ขาวสสว.3 ป62 ๑๙๑๑๑๓ 0219

f t g m
  • ที่อยู่  : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 เลขที่ 172/9 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
  • โทร.0-3824-0938-9 แฟกซ์. 038-241-821
  • อีเมล์ :  tpso-2@m-society.go.th 

Administrator

® 2563 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์