ข่าวกิจกรรม ปี 63 ข่าวกิจกรรม ปี 63

.ลงพื้นที่จัดระเบียบคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่ง

94149082 1443299399176432 4667530978506309632 o

ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

92247977 1430056343834071 2356732466091261952 o

ทำความสะอาดรถยนต์ของทางราชการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

92700824 1429170547255984 6074054633901260800 o

ประชุมจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมไตรมาส 2/2563

92327366 1430056470500725 8318497117068853248 o

ปักหมุด เพื่อพัฒนางานด้านสังคม

92299770 1429170497255989 7389089941088632832 o

f t g m
  • ที่อยู่  : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 เลขที่ 172/9 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
  • โทร : 038241821 แฟกซ์. 038240938
  • อีเมล์ :  tpso-2@m-society.go.th 

Administrator

® 2563 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์