ประกาศสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 ชลบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา 📌

แบบแชรลง

กลุ่มงานบริการ 

1. ตําแหน่ง พนักงานบริการ จํานวน 3 อัตรา

2. ค่าตอบแทนเดือนละ 10,430.-

3. รับสมัคร ระหว่างวันที่ 3 - 7 พฤษภาคม 2564 หรือสามารถสอบถาม รายละเอียดการสมัครได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3824-0938-9 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่ต้อง เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

ดาวน์โหลดประกาศ และแบบฟอร์มรับสมัคร  คลิก..logo pdfwhite 

สมัครออนไลน์ 3 - 7 พฤษภาคม 2564 คลิกที่นี่....  new icon animated

f t g m
  • ที่อยู่  : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 เลขที่ 172/9 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
  • โทร.0-3824-0938-9 แฟกซ์. 038-241-821
  • อีเมล์ :  tpso-2@m-society.go.th 

Administrator

® 2563 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์