ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมเจ้าหน้าที่กระทรวงพม.

74625

เข้าร่วมโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณศาลา 100 ปี

73213

โครงการจิตอาสา “เราทำดี ด้วยหัวใจ” วิถีพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ

904

 

ประชุมทีม ONE Home พม.จังหวัดระยอง — ที่ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

onehome

f t g m
  • ที่อยู่  : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 เลขที่ 172/9 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
  • โทร.0-3824-0938-9 แฟกซ์. 038-241-821
  • อีเมล์ :  tpso-2@m-society.go.th 

Administrator

® 2563 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์