ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรม

มหกรรมสานพลังสุขภาวะภาคกลาง “ร่วมสร้าง สานพลัง สู่เส้นทางอาหารปลอดภัยภาคกลาง”

งานผอ666

พิธีถวายผ้าพระกฐิน พระราชทาน ประจำปี 2562

จ.ม.ข่าวสสว.3 ปี62 ๑๙๑๑๑๓ 0222

ประชุม One Home พม.ระยอง ครั้งที่ 11/2562

จ.ม.ข่าวสสว.3 ปี62 ๑๙๑๑๑๓ 0223

ประชุม web Conferrent เพื่อชีแจง โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

จ.ม.ข่าวสสว.3 ปี62 ๑๙๑๑๑๓ 0221

f t g m
  • ที่อยู่  : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 เลขที่ 172/9 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
  • โทร.0-3824-0938-9 แฟกซ์. 038-241-821
  • อีเมล์ :  tpso-2@m-society.go.th 

Administrator

® 2563 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์