ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรม

ประชุมออนไลน์ ศูนย์บริการวิชาการ

92458722 1428426463997059 6711132703489523712 o

ดำรงชีวิตเป็นสุขในสถานการณ์โควิด 19 ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

92022643 1428424553997250 2111382046990401536 o

ประชุมศูนย์บริการวิชาการ Conference ร่วมกับ สสว.1-11

666

ประชุมหารือปรับแนวทางการทำงาน ปี 63

92244231 1428424517330587 4765041064136409088 o

การประชุม เพื่อจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงาน ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2563

ข่าวประชุม

f t g m
  • ที่อยู่  : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 เลขที่ 172/9 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
  • โทร.0-3824-0938-9 แฟกซ์. 038-241-821
  • อีเมล์ :  tpso-2@m-society.go.th 

Administrator

® 2563 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์