พม.Poll : "หญิงไทยยุคใหม่ สไตล์ 4.0" ปี 61

"หญิงไทยยุคใหม่ สไตล์ 4.0" ปี 61 (สสว.3)

folder icon blue     Infographic POLL (พม.POLL) ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ !!!giphy 2

 

folder icon blue    บทความผลโพล (พม.POLL) ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ !!! giphy 2

 

หญิงไทย 4.0

f t g m
  • ที่อยู่  : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 เลขที่ 172/9 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
  • โทร.0-3824-0938-9 แฟกซ์. 038-241-821
  • อีเมล์ :  tpso-2@m-society.go.th 

Administrator

® 2563 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์