พม.Poll : "สังคมไทยร่วมใจสร้างจิตสาธารณะ" ครั้งที่ 3 ปี 62

"สังคมไทยร่วมใจสร้างจิตสาธารณะ" สสว.3

 

folder icon blue     Infographic POLL (พม.POLL) ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ !!!giphy 2

 

folder icon blue     บทความผลโพล (พม.POLL)  ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ !!! giphy 2

 

โพลจิตสาธารณะ สสว.3

f t g m
  • ที่อยู่  : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 เลขที่ 172/9 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
  • โทร.0-3824-0938-9 แฟกซ์. 038-241-821
  • อีเมล์ :  tpso-2@m-society.go.th 

Administrator

® 2563 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์