คู่มือ/แผ่นพับ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แนวทางการขับเคลื่อนเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เขียนโดย Super User 44
คู่มือ การสร้าง Line Official Account (Line OA) 📌 เขียนโดย Super User 47
คู่มือแนวทาง การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ เขียนโดย Super User 292
ผลงานทางวิชาการประจำปีงบประมาณ 2562 สสว.1-12 📌 เขียนโดย Super User 470
ทำเนียบผู้เข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 2 โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการคัดแยกเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เขียนโดย Super User 280
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการ คัดแยกเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เขียนโดย Super User 360
คู่มือการจัดทำ Infographic แบบมืออาชีพ เขียนโดย Super User 899
คู่มือการส่งเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม เขียนโดย Super User 523
f t g m
  • ที่อยู่  : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 เลขที่ 172/9 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
  • โทร.0-3824-0938-9 แฟกซ์. 038-241-821
  • อีเมล์ :  tpso-2@m-society.go.th 

Administrator

® 2563 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์