คู่มือ/แผ่นพับ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ ปี 2563 เขียนโดย Super User 118
สมุดพกครอบครัวครัวเรือนเปราะบาง เขียนโดย Super User 183
แนวทางการขับเคลื่อนเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เขียนโดย Super User 323
คู่มือ การสร้าง Line Official Account (Line OA) 📌 เขียนโดย Super User 1430
คู่มือแนวทาง การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ เขียนโดย Super User 420
ผลงานทางวิชาการประจำปีงบประมาณ 2562 สสว.1-12 📌 เขียนโดย Super User 850
ทำเนียบผู้เข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 2 โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการคัดแยกเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เขียนโดย Super User 425
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการ คัดแยกเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เขียนโดย Super User 817
คู่มือการจัดทำ Infographic แบบมืออาชีพ เขียนโดย Super User 1242
คู่มือการส่งเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม เขียนโดย Super User 756
f t g m
  • ที่อยู่  : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 เลขที่ 172/9 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
  • โทร.0-3824-0938-9 แฟกซ์. 038-241-821
  • อีเมล์ :  tpso-2@m-society.go.th 

Administrator

® 2563 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์