คู่มือ/แผ่นพับ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
“รู้รอดปลอดภัย พ.ร.บ.ใกล้ตัว เพื่อคน พม.”📌 เขียนโดย Super User 17
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เขียนโดย Super User 63
คู่มือการใช้งานระบบ mso-logbook 📌 เขียนโดย Super User 76
ผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ ปี 2563 เขียนโดย Super User 265
สมุดพกครอบครัวครัวเรือนเปราะบาง เขียนโดย Super User 353
แนวทางการขับเคลื่อนเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เขียนโดย Super User 585
คู่มือ การสร้าง Line Official Account (Line OA) 📌 เขียนโดย Super User 3269
คู่มือแนวทาง การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ เขียนโดย Super User 544
ผลงานทางวิชาการประจำปีงบประมาณ 2562 สสว.1-12 📌 เขียนโดย Super User 1139
ทำเนียบผู้เข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 2 โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการคัดแยกเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เขียนโดย Super User 567
f t g m
  • ที่อยู่  : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 เลขที่ 172/9 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
  • โทร : 038241821 แฟกซ์. 038240938
  • อีเมล์ :  tpso-2@m-society.go.th 

Administrator

® 2563 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์