รายงานสถานการณ์ทางสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ปีงบ 2563

รายงานสถานการณ 6311ด 001

รายงานสถานการณ์ 63 ฉบับรวมเล่มสมบูรณ์สีพร้อมดาวน์โหลด 002

ดาวน์โหลดข้อมูลเล่ม แบบ PDF ได้ที่นี่ giphy 2

ดูแบบ Ebook คลิกที่ภาพ

f t g m
  • ที่อยู่  : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 เลขที่ 172/9 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
  • โทร : 038241821 แฟกซ์. 038240938
  • อีเมล์ :  tpso-2@m-society.go.th 

Administrator

® 2563 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์